Friday, May 24, 2019
Home / Απολογισμοί / Απολογισμός δράσεων 2008

Απολογισμός δράσεων 2008

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τις δραστηριότητες και τις θέσεις του για μία σειρά προβλημάτων παρουσίασε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ρόδου. Η εκδήλωση οργανώθηκε στο αναψυκτήριο Ακταίο το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, με την ευκαιρία της κοπής της πίτας.Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν το νησί. Τα κυριότερα από αυτά, με τις  θέσεις του Συλλόγου, παραθέτουμε περιληπτικά:

1. Δάση και πυρκαγιές

Από την μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα της πρόληψης και κατάσβεσης δασοπυρκαγιών στο νησί παραμένει  ανοικτό. Προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι :α) Ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας με συμμετοχή ειδικών δασολόγων, πυροσβεστών και εθελοντικών ομάδων.β) Επαρκές μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με σύγχρονα μέσα κατάσβεσης.γ) Αλλαγή της δασικής νομοθεσίας που δίνει τη δυνατότητα αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων.δ) Το συντονισμό και την ευθύνη της κατάσβεσης να έχουν οι Δασικές Υπηρεσίες που γνωρίζουν το αντικείμενο.ε) Ενημέρωση του κοινού για την προστασία, πρόληψη και κατάσβεση  δασικών πυρκαγιών.

Για το θέμα της αναδάσωσης ζητάμε :

  1. Να μη εξαιρεθούν της αναδάσωσης τμήματα καμένων εκτάσεων για οποιονδήποτε λόγο.
  2. Να μη φυτρώσουν ελιές στη θέση των καμένων πεύκων, όπως μερικοί θα ήθελαν.
  3. Να απαγορευθεί η διάνοιξη δρόμων με οποιαδήποτε δικαιολογία.
  4. Να μη δοθούν δημόσιες δασικές εκτάσεις σε επιχειρηματίες για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταικών πάρκων.

 

2. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Για τα στερεά απόβλητα δύο επιλογές υπάρχουν: η καύση ή η ολοκληρωμένη διαχείριση. Προτού απαντηθεί το ερώτημα ποιά από τις δύο επιλογές είναι η καταλληλότερη για τη Ρόδο θα πρέπει να απαντηθούν τα ζητήματα που αφορούν το οικονομικό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κάθε μεθόδου:

  1. Το οικονομικό κόστος: Ποια θα είναι η επιβάρυνση των δημοτών του νησιού, μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου
  2. Η μόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί το άλλο καίριο ζήτημα που σχετίζεται με το εργοστάσιο καύσης. Τι θα γίνει με τις διοξίνες και με τα υπολείμματα ( τέφρα ) που θα παράγονται από την επεξεργασία;

Κεντρικός στόχος πρέπει να είναι ο δραστικός περιορισμός του όγκου των αποβλήτων μέχρις ότου αυτός πρακτικά μηδενιστεί, μετά από έναν αριθμό ετών.  Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μόνο όταν ,

  1. προηγείται η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και η μείωση του όγκου των παραγομένων  αποβλήτων.
  2. Ακολουθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. Όχι συσκευασίες μιας χρήσης αλλά επιστρεφόμενες. Επίσης πάνινες τσάντες αντί πλαστικής  σακούλας μιας χρήσης.
  3. Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Η διαλογή στην πηγή εξασφαλίζει τον καλύτερο και πλέον αδάπανο τρόπο διαχωρισμού χρήσιμων ανακυκλώσιμων υλικών. Με τη διαλογή στην πηγή ενισχύεται και το αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής του πολίτη.
  4. Τέλος για τα οργανικά υλικά (αποφάγια, φυτικά υπολείμματα) πρέπει να προωθηθεί η κομποστοποίηση.

 

3. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα  αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα της πόλης της Ρόδου.  Η σημερινή Δημοτική αρχή   για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης λαμβάνει μέτρα που περιορίζονται στη «διευκόλυνση» της στάθμευσης των οχημάτων.  Είναι όμως γνωστό από την παγκόσμια εμπειρία ότι η κατασκευή περισσοτέρων χώρων στάθμευσης στο κέντρο θα προσελκύσει σ’ αυτό ακόμη περισσότερα οχήματα και θα αυξήσει, αντί να μειώσει, τον κυκλοφοριακό φόρτο.      

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος πιστεύει ότι κύριος στόχος πρέπει να είναι ο περιορισμός της χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου μέσα στην πόλη. Ένας τέτοιος στόχος επιβάλλει την ανάπτυξη αποτελεσματικών και φθηνών μέσων μαζικής μεταφοράς (μμμ). Η δημοτική συγκοινωνία πρέπει όχι μόνον να είναι αποτελεσματική, αλλά και φθηνή και ελκυστική. Η εφαρμογή μμμ πρέπει να συνδυαστεί με σταδιακή απομάκρυνση ορισμένων  Δημοσίων Υπηρεσιών από το κέντρο της πόλης, την κατασκευή περιαστικών χώρων στάθμευσης, τη δημιουργία πεζοδρόμων, την ανάπτυξη  ποδηλατοδρόμων, την ενθάρρυνση της πεζοπορίας κ. α.

 

4. Αστικό πράσινο – πάρκα

  Η απόφαση του Δήμου Ροδίων για τη παραχώρηση πάρκων της πόλης σε ιδιώτες για εκμετάλλευση έχει αρνητικές επιπτώσεις στο αστικό πράσινο και αστικό περιβάλλον. Τα άλση είναι δημόσιοι  κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι προορίζονται για  χρήση από το κοινό χωρίς όρους και οικονομικές υποχρεώσεις. Είναι πνεύμονες της πόλης και χώροι αναζωογόνησης και ανάπαυσης των κατοίκων. Αν εκτελεστούν τα απαραίτητα  έργα συντήρησης και υποδομής, νομίζουμε ότι τα άλση θα εκπληρώνουν άριστα το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

 

5. Η βιωσιμότητα του τουρισμού μας

Μετά και την ψήφιση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό θα πρέπει να συνταχθεί επιτέλους μία επιστημονική μελέτη ανάπτυξης του τουρισμού για κάθε νησί, βασισμένο στα δεδομένα της κάθε περιοχής και με μοναδικό κριτήριο την βιωσιμότητα του στο μέλλον.    Η βιωσιμότητα του τουρισμού είναι μεταξύ άλλων θέμα προστασίας του φυσικού  περιβάλλοντος ενός τόπου, καθώς και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών του πόρων. Στην έννοια της βιωσιμότητας εντάσσονται και οι έννοιες της ισόρροπης ανάπτυξης καθώς και της φέρουσας ικανότητας ενός τουριστικού τόπου.     Με τις παρούσες συνθήκες η Ρόδος πρέπει να θεωρηθεί τουριστικά κορεσμένη. Από εδώ και πέρα απαιτείται ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια.

 

6. Προστατευόμενες περιοχές και φορείς διαχείρισης

Η Ρόδος παρουσιάζει έλλειμμα στην προστασία των φυσικών  οικοσυστημάτων λόγω μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η αποτυχία αυτή εντείνεται στο πλαίσιο του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που ευνοεί τη ραγδαία ανάλωση των φυσικών μας πόρων.   Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες αδυνατούν να ακήσουν το έργο τους, λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, μέσων και κενών του θεσμικού πλαισίου. Είναι  επιτακτική η ανάγκη οι προστατευόμενες περιοχές της Ρόδου να αποκτήσουν  α) ουσιαστική κρατική προστασία και β) φορείς διαχείρισης. Ο Σύλλογός μας θα αγωνιστεί για την προστασία τους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο