Friday, May 24, 2019
Home / Απολογισμοί / Απολογισμός 2006 – 2007

Απολογισμός 2006 – 2007

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006-07


1. Κυκλοφοριακό της πόλης  Ρόδου

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη μας ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και η έλλειψης χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της ζωής στην πόλης μας. Στενά δεμένο με το κυκλοφοριακό είναι τα ζήτημα της περιμετρικής οδού της πόλης  και η οργάνωση της λιμενικής ζώνης. Ο περιμετρικός  δακτύλιος θα ανακουφίσει τις εισόδους και το κέντρο της πόλης και θα μειώσει τις διαδρομές. Όμως και το έργο αυτό είχε κολλήσει για αρκετό χρόνο και μόλις άρχισε τώρα να υλοποιείται μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι για να τελειώσει. Οι συνέπειες για τους κατοίκους και τον τουρισμό μας θα είναι αρνητικές. Παράλληλα θα πρέπει ο Δήμος να εκπονήσει μελέτη για το κυκλοφοριακό /συγκοινωνιακό  πρόβλημα της πόλης  το συντομότερο δυνατό ώστε να ανακουφισθεί το κέντρο της πόλης,  καθώς και η πρόσβαση των χιλιάδων επισκεπτών μας στην Παλιά Πόλη. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η ανάπτυξη Δημοτικού δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς (μ.μ.μ.)η  οργάνωση περιμετρικά της πόλης χώρων στάθμευσης, η χωροθέτηση σημαντικών λειτουργιών σε κατάλληλα σημεία ώστε να μην επιβαρύνουν την κυκλοφορία (τέτοιες λειτουργίες είναι: σταθμός υπεραστικών λεωφορείων, κεντρική λαχαναγορά, δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.)  η σύνδεση της πόλης με το λιμάνι και τον αερολιμένα


2. Διαχείριση απορριμμάτων & ανακύκλωση

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις σύγχρονες πόλεις  είναι τα  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. Κύριος στόχος είναι η μείωση του τεράστιου όγκου τους και ο καλύτερος τρόπος τελικής διάθεσής τους. Μια οικονομικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση προσφέρει η ανακύκλωση στην πηγή (δηλ. πριν φθάσουν στον κάδο της γειτονιάς). Είμαστε αντίθετη με την καύση. Τα αέρια που παράγονται κατά την καύση είναι εξαιρετικά τοξικά και επικίνδυνα (διοξίνες, κ.α.). Στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) θα οδηγείται τελικά ένα μικρό ποσοστό των απορριμμάτων. Ο τρόπος διάθεσής των τελικών απορριμμάτων δεν μπορεί πλέον να είναι η γνωστή μας   απόρριψη σε ανεξέλεγκτες περιοχές, τις  χωματερές. Στη Ρόδο η ανεξέλεγκτη διάθεση στις  ανοικτές χωματερές και εν συνεχεία το καύσιμο τους δημιουργεί πλείστα προβλήματα στο περιβάλλον. Η ανακύκλωση  πρέπει να αποτελέσει άμεσους στόχο του Δήμου Ροδίων σε συνεργασία και με  τους άλλους Δήμους του νησιού, η δε τελική διάθεση να γίνεται σε ΧΥΤΑ που θα χωροθετηθούν σε διάφορα σημεία μετά από εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η κατασκευή ή μη σταθμού ανακύκλωσης στο νησί θα προκύψει μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη.

 

3. Ηλεκτρική Ενέργεια ο νέος ΑΗΣ και ανάπτυξη ΑΠΕ.

Η μόνιμη και οικονομικά αποδεκτή αντιμετώπιση της ενεργειακής ζήτησης έχει εξελιχθεί στο υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα του νησιού, λόγω των άμεσων και σοβαρών επιπτώσεων που έχει στην τοπική οικονομία και στα νοικοκυριά. Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια. Ομως μέχρι σήμερα κανένας σωστός προγραμματισμός για την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων ενεργειακής πολιτικής στο νησί και στο Νομό δεν έχει γίνει.Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος πιστεύει ότι η κατασκευή ενός νέου (δεύτερου) Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) είναι αναγκαία και αναπόφευκτη. Η θέση του σταθμού πρέπει να επιλεγεί με εφαρμογή τεχνικών επιστημονικών κριτηρίων (απόσταση από το Β. τρίγωνο όπου η μεγάλη ζήτηση, η απομάκρυνση του καπνού από τους οικισμούς, η απόσταση μεταφοράς του ρεύματος, κ.αΑπαιτείται όμως παράλληλα η θεσμοθέτηση και αυστηρή εφαρμογή και άλλων μέτρων:  α) Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Απαιτείται σχεδιασμός για την επιλογή των χώρων τοποθέτησης, ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις (επίδραση στην τοπική οικονομία, στο περιβάλλον, κτλ.). Να δοθεί βάρος σε πολιτική κινήτρων για τους μικρούς καταναλωτές (οικιακούς, αγρότες, βιοτέχνες, κ.α.) που θα επενδύσουν για να ανεξαρτητοποιηθούν από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή και όχι στην κερδοσκοπική ανάπτυξη μεγάλων μονάδων με μόνο σκοπό την πώληση ποσοτήτων ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ Α.Ε. Μια τέτοια πολιτική (όπως παλιότερα με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες) θα πρέπει να έχει επίσης ως στόχο την ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών.   β)  Να μελετηθεί και να εφαρμοστεί πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή    πρέπει να περιλάβει: 1. Τιμολογιακή πολιτική (χαμηλές τιμές για τις οικιακές καταναλώσεις και κλιμακούμενες τιμές μονάδος).  2. Εφαρμογή νέου σύγχρονου κανονισμού θερμομονώσεων, με έλεγχο εφαρμογής του από τα πολεοδομικά γραφεία. 3. Επιβολή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας αρχίζοντας από τα δημόσια κτίρια και τα κτίρια συγκέντρωσης κοινού (Δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, κινηματογράφοι, κ.α.). 4. Εισαγωγή ενημερωτικών μαθημάτων για το ενεργειακό ζήτημα σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

4. Καταπατήσεις Δημοσίων κτημάτων

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος έχει πληροφορηθεί ότι σε δασική έκταση δρουν ανενόχλητοι  καταπατητές  οι οποίοι  αποψιλώνουν τα πεύκα της περιοχής, εκχερσώνουν λοφίσκους , και δημιουργούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις τις οποίες μετά μπορούν να απαιτήσουν την εξαγορά τους πληρώνοντας ευτελή ποσά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Νόμου 3208 / Δεκ.2003, του λεγόμενου και «δασοκτόνου». Πρόκειται για μέρος πευκόφυτης έκτασης στο αγρόκτημα της Αγίας Βαρβάρας ΚΜ 151-30  στο Τσαίρι, πάνω σε καταπράσινο λόφο,  200 μέτρα δεξιά από τον κόμβο με τα φανάρια της λεωφόρου Τσαίρι- Αεροδρόμιο. Την περιοχή αυτή διαχειρίζεται η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης πρώην Γεωργίας).  Ολόκληρος ο λόφος πριν μερικά χρόνια εκαλύπτετο από πυκνά πεύκα περιμετρικά από πάνω και μέχρι κάτω την χαράδρα, ενώ τώρα τελευταία με τις αποψιλώσεις ο μεν λόφος έχει σχεδόν ισοπεδωθεί το δε δασικό τμήμα έχει δραστικά μειωθεί. Το γεγονός αυτό καταγγείλαμε  στην Δ/νση Δασών για το δασικό τεμάχιο της περιοχής,  και στην Δ/νση Αγροτικής ανάπτυξης (Γεωργίας) η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση όλης της έκτασης.  Η μεν Δ/νση Δασών αφού παραδέχεται  ότι η έκταση είναι και  χορτολιβαδική  αλλά  υπάρχει και δασικό κομμάτι δεν επεμβαίνει για την προστασίας της διότι ισχυρίζεται ότι δεν έχει την ευθύνη της περιοχής επειδή ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  Η δε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ισχυρίζεται ότι η εν λόγω έκταση έχει αποχαρακτηρισθεί ως δασική  ήδη έχει πωλήσει αρκετά τεμάχια της έκτασης κατόπιν εγκρίσεως βεβαίως του αρμοδίου Υπουργείου. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ρόδου ζήτησε με έγγραφο του από τις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης:

 • Να διενεργήσουν αυτοψία στην περιοχή.
 • Να  εκδιώξουν τους παράνομους καταπατητές και να επιβληθούν πρόστιμα.
 • Η Δ/νση Δασών να προφυλάξει τον   δασικό χαρακτήρα της περιοχής, αποτρέποντας την κοπή δένδρων και κηρύσσοντας την έκταση αναδασωτέα.
 • Ο Σύλλογος επιθυμεί να συνεργασθεί με τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση του δάσους.
 • Να προστατευτούν όλα τα δάση του νησιού από τους καταπατητές, που συνήθως βρίσκονται πίσω από τις δασικές πυρκαγιές.
 • Να επανέλθει η δασοπυρόσβεση στη Δασική Υπηρεσία, η οποία πρέπει να στελεχωθεί με μόνιμο εκπαιδευμένο προσωπικό και επαρκή υλικοτεχνική υποδομή.
 • Εκπονηθεί δασικό κτηματολόγιο οι χαρακτηρισμοί δασών να γίνονται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και να βασίζονται στους χάρτες και τις αεροφωτογραφίες προ του 1960.
 • Να καταργηθούν οι νόμοι που οπλίζουν τους καταπατητές. Η πρόσφατη δασική νομοθεσία θέτει τα δάση σε καθεστώς συρρίκνωσης και όχι ουσιαστικής προστασίας και ανάπτυξης.

 

5. Χωροταξικό σχέδιο Νήσου Ρόδου

Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα έχουν ως αιτία την απουσία  Χωροταξικού Σχεδίου (ΧΣ) του νησιού. Η ύπαρξη ΧΣ θα διευκόλυνε τη χωροθέτηση λειτουργιών όπως ο νέος ΑΗΣ, οι εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων και θα βοηθούσε καθοριστικά στην επίλυση του οικιστικού προβλήματος και στην προστασία του περιβάλλοντος με τον περιορισμό του προβλήματος των αυθαιρέτων και της διάσπαρτης «εκτός σχεδίου» δόμησης. Η «αποτυχία» αποδοχής της χωροταξικής μελέτης που είχε εκπονηθεί ήταν αποτέλεσμα συνειδητής υπονόμευσης από τοπικά μικροσυμφέροντα. Είναι ανάγκη όλα αυτά να ξεπεραστούν και να επανεξεταστεί η συνέχιση (με ενδεχόμενες τροποποιήσεις) και θεσμοθέτηση ΧΣ του νησιού της Ρόδου. Η απουσία του δημιουργεί πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη του νησιού και οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές ή καθυστερήσεις. Άλλα σημαντικά ζητήματα του νησιού ● Χωροταξικό Σχέδιο Δωδεκανήσων● Εκπόνηση μελετών που αφορούν το υδατικό δυναμικό του νησιού (εντοπισμός, ποιότητα νερών, γεωλογικά χαρακτηριστικά, κτλ.), ώστε να χαραχθεί πολιτική διαχείρισής του.● Ανάπτυξη πλήρους πολιτικής προστασίας της φύσης (δάση, προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, έλεγχος διάσπαρτων χωματερών, κ.α.). Πάλι προκύπτει η ανάγκη εφαρμογής ΧΣ.

 

6. Αμμοληψία στην παραλία Απολακκιάς 

O Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος επανέρχεται στο θέμα της παράνομης αμμοληψίας από τους αμμόλοφους των παραλιών των Kοινοτήτων Καταβιάς και  Aπολακκιάς που συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Oι αμμοθίνες της περιοχής αποτελούν μοναδικό οικότοπο με χαρακτηριστική βλάστηση από παραθαλάσσια είδη (με κύριο είδος το θαλασσόκεδρο), η οποία βοηθά στη σταθεροποίηση της άμμου.  Oι αμμόλοφοι απειλούνται από δύο κινδύνους:

 •  την ισοπέδωσή τους για την επέκταση καλλιέργειας πατάτας, σιταριού και καρπουζιών
 •  την παράνομη αμμοληψία και πώληση της άμμου γιά οικοδομική χρήση.
  H καλλιέργεια γίνεται κυριολεκτικά πάνω στην άμμο. Πολλά από τα χωράφια αυτού του είδους – που μεγάλο μέρος της γης ανήκει στο Eλληνικό Δημόσιο- έχουν εγκαταλειφθεί και είναι γεμάτα με μη παραθαλάσσια είδη ζιζανίων. Aυτό υποδηλώνει έδαφος στο οποίο κατά το παρελθόν  έχει γίνει υπερβολική χρήση λιπασμάτων. H αμμοληψία  συνεχίζεται συστηματικά εδώ και χρόνια. H άμμος φορτώνεται σε φορτηγά αυτοκίνητα και πωλείται στις μάντρες οικοδομικών υλικών όπου χρησιμοποιείται στις οικοδομές. Η διαδικασία είναι γνωστή από καιρό, έχει καταγγελθεί επανειλημμένα από το Σύλλογό μας και όμως η παράνομη αμμοληψία συνεχίζεται  κάτω από τη μύτη των αρχών και του Δήμου.

 

7. Αναψυκτήρια εντός των πάρκων του Δήμου Ρόδου

Ο Δήμος Ροδίων με απόφαση του έχει επιτρέψει την εγκατάσταση αναψυκτηρίου στο άλσος απέναντι από το ξενοδοχείο «Θέρμαι». Οι εργασίες της αναμόρφωσης του χώρου έχουν ήδη ξεκινήσει με σημαντικές επεμβάσεις στο χώρο του πάρκου τις συνέπειες των οποίων ακόμη δεν γνωρίζουμε.Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος θεωρεί ότι η απόφαση αυτή του Δήμου δηλαδή της εκμετάλλευσης από ιδιώτες των πάρκων με τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι πολύ σοβαρή και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο αστικό πράσινο και στο περιβάλλον γενικότερα.  Τα άλση της Ρόδου βρίσκονται στο τμήμα της νέας πόλης που δημιουργήθηκε από την Ιταλική Διοίκηση. Τα άλση αυτά περιβάλλουν  το εμπορικό κέντρο που είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο από πεζούς. Ανάλογη έντονη είναι και η διέλευση μέσα ή δίπλα από τα άλση.

Με δεδομένα τα παραπάνω θέλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Ο Δήμος και το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με στυγνά κριτήρια μέγιστου κέρδους, ούτε κτηματομεσιτικά γραφεία, αλλά φορείς άσκησης της εξουσίας για λογαριασμό και προς το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών. Τα άλση είναι δημόσιοι  κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι προορίζονται για την ευρύτερη δυνατή χρήση από το κοινό χωρίς όρους και οικονομικές υποχρεώσεις. Δεν είναι ούτε οικόπεδα ούτε «φιλέτα» αστικής γης, αλλά πνεύμονες της πόλης και χώροι αναζωογόνησης και ανάπαυσης των κατοίκων. Μια επίσκεψη σε άλσος  οποιαδήποτε ημέρα αποδεικνύει αυτόν τον ισχυρισμό. Γι’ αυτό ο σχεδιασμός και η συντήρησή τους είναι έργο του Δήμου και των υπηρεσιών του,  και αυτό τουλάχιστον συνέβαίνε μέχρι σήμερα.  Είναι γεγονός ότι αρκετά άλση της πόλης έχουν ανάγκη από έργα υποδομής (εξομάλυνση διαδρόμων, φωτισμό, κάδους απορριμμάτων, παιδικές χαρές, κ.α.), και έργα αποκατάστασης του πρασίνου, για τα οποία έχει επανειλημμένα γράψει ο Σύλλογός μας. Αν εκτελεστούν τα απαραίτητα αυτά έργα, νομίζουμε ότι τα άλση θα εκπληρώνουν άριστα το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

 

8. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος διαπιστώνει ότι σημαντικός αριθμός κεραιών κινητής τηλεφωνίας (κ.τ.) βρίσκονται μέσα στις περιοχές κατοικίας και μάλιστα «μεταμφιεσμένες» σε δωμάτια, απολήξεις ανελκυστήρων, κτλ. Εκτός από αυτές, δάσος κεραιών πάσης φύσεως στεφανώνει το λόφο του Αγ. Στεφάνου (Μόντε Σμιθ) εδώ και πολλά χρόνια. Οι ανησυχία των κατοίκων είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η οποία διοργάνωσε ημερίδα για το θέμα αυτό. Παρ’ όλα αυτά η ανησυχία των κατοίκων έχει αυξηθεί και δικαιολογημένα, αφού: α)  απουσιάζει η  υπεύθυνη ενημέρωση από κρατικούς φορείς   β) είναι ασαφές ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση, έλεγχο (μετρήσεις ακτινοβολίας, κτλ) και σε περίπτωση παραβάσεων αφαίρεση των παρανόμων κεραιών. γ) οι νέες κεραίες τοποθετούνται κρυμμένες, αυξάνοντας έτσι την ανησυχία ότι κάτι σοβαρό έχουν να κρύψουν.  «Οι κοινοί θνητοί» απαιτούν πλέον να πληροφορηθούν από τους αρμόδιους φορείς και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση τι ακριβώς συμβαίνει με την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας .   α. Να πληροφορηθούν τις επιπτώσεις των ακτινοβολιών. β. Να διευκρινίσουν ποιοι είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τις εγκρίσεις και τοποθετήσεις κεραιών κ.τ. γ. Να καταγραφούν όλες οι κεραίες που υπάρχουν στο νησί αρχίζοντας από την πόλη της Ρόδου. Η καταγραφή να περιλάβει και τις «μασκαρεμένες». Οι τοπικές αρχές επιβάλλεται να γνωρίζουν τις εταιρίες στις οποίες ανήκει κάθε κεραία καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.  δ. Να αρχίσει άμεσα οι διαδικασίες για τη μεταφορά όλων των κεραιών από το λόφο του Αγ. Στεφάνου. Άλλωστε δεν πρόκειται μόνον για κεραίες κ.τ. ε Να ενημερώσουν με σαφήνεια και ευθύνη τους πολίτες,  για την πραγματική κατάσταση, τις ευθύνες κάθε φορέα και τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν για τον έλεγχο της κατάστασης. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος θεωρεί την υγεία και τη ζωή υπέρτατα αγαθά για τη διατήρηση των οποίων δεν υπάρχουν εκπτώσεις.

 

9. Επέκταση δεξαμενών καυσίμων στην Α. ακτή 

Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά άμεσα την πόλη της Ρόδου και έμμεσα ολόκληρο το νησί. Η εταιρία «Ροδογκάζ» ζητάει να ανεγείρει δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Αυτό βρίσκεται δίπλα  στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της,  στην περιοχή Καναμάτ κοντά στο παλιό  εργοστάσιο «Ρόδια». Οι νέες δεξαμενές θα έχουν χωρητικότητα 20 000 κυβικά μέτρα, εικοσαπλάσια από αυτή των υφισταμένων. Οι δεξαμενές υπάρχουν στο χώρο αυτό από το 1960. Να τονίσουμε ότι τα πράγματα είναι κυριολεκτικά εκρηκτικά από την παρουσία δεξαμενών υγραερίου δίπλα στις δεξαμενές καυσίμων.Ήδη από το 1987 το εγκεκριμένο ΓΠΣ (που αποτελεί νόμο του κράτους) προβλέπει απομάκρυνση όχι μόνον των δεξαμενών αερίου και καυσίμων αλλά και όλων των οχλουσών χρήσεων, πράγμα που δεν έγινε με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών.Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης (Α’ φάση) προβλέπει επέκταση της πόλης προς το Νότο, προς τα εκεί που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις καυσίμων. Tο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε, κατ’ αρχήν, αποδεχθεί το σχέδιο αυτό. Επίσης στην ίδια περιοχή, σε σχετικά μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις, αναπτύσσονται ήδη τρεις οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Το ελαιουργείο της «Ρόδια» έχει προ πολλού μετατραπεί σε κέντρο νυκτερινής διασκέδασης και συνεχίζει να λειτουργεί. Έχουν ανεγερθεί ξενοδοχείο σε μικρές αποστάσεις (500 -600 μέτρων),  στρατιωτικό νοσοκομείο και υπεραγορές. Η βαρύτητα της Ρόδου (πόλης και νησιού) στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας και της Μεσογείου έχει αλλάξει από το 1960 μέχρι σήμερα.   Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αν και αρχικά απορρίφθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας μετά παρέλευση μηνών έγινε δεκτή(!)

Σχηματικά τα δύο σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την παρουσία και επέκταση των δεξαμενών είναι:

 • Η παρεμπόδιση της επέκτασης των νέων περιοχών κατοικίας της πόλης, η ανάμιξη ασύμβατων χρήσεων και η μόνιμη ρύπανση της παραλίας.
 • Ο τεράστιος κίνδυνος που υπάρχει για την πόλη από την πιθανότητα ατυχήματος (πυρκαγιά, τοξικό νέφος) με αλυσιδωτές επιπτώσεις στον τουρισμό και στην οικονομία.Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος ζητά τη μεταφορά των δεξαμενών (παλιών και νέων), καθώς και όλων των οχλουσών χρήσεων σε περιοχή που θα επιλεγεί με εφαρμογή τεχνικών – επιστημονικών κριτηρίων και των προβλεπομένων από τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διαδικασία πρέπει να κινηθεί άμεσα και να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις.

 

10. Πυρκαγιές

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου για τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στον νομό Ηλείας, Εύβοιας και σ΄όλη την Ελλάδα εξέφρασε  τη λύπη του για το θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τη συμπαράσταση του σε όλους εκείνους που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν συγγενείς και τους κόπους μιας ζωής. Υπεγράμμισε  την οργή του για την ασύλληπτη καταστροφή του παραγωγικού πλούτου της χώρας και την πλήρη ανυπαρξία σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών μεγάλης κλίμακας, επαρκούς, εκπαιδευμένου προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, πλήρους διάλυσης της διοίκησης κεντρικής και τοπικής.Με τον πιο τραγικό και οδυνηρό τρόπο αποδεικνύεται ότι οι αγώνες των οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προστασία των δασών είχαν σωστά επικεντρωθεί στα ζητήματα της ενίσχυσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου (τροποποίηση άρθρων του Συντάγματος και  της δασικής νομοθεσίας), καθώς και της στελέχωσης και του εξοπλισμού των υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης.

Οι αιτίες για τις καταστροφές των τελευταίων ετών (Πεντέλη, Κασσάνδρα, και μέχρι σήμερα) πρέπει να αναζητηθούν στη δασική και χωροταξική πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια:

 • Παρά τις αρχικές διακηρύξεις ελάχιστα έχει προχωρήσει η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ τίποτε δεν έχει γίνει για τη σύνταξη Δασικού Κτηματολογίου.
 • Αποψίλωση των Δασικών Υπηρεσιών και εμμονή στην «ενίσχυσή» τους με εποχικούς.
 • Αφαίρεση της ευθύνης δασοπυρόσβεσης από τις Δασικές Υπηρεσίες και μεταφορά της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Ψήφιση δασικών νόμων που κάνουν αντιεπιστημονικές διακρίσεις μεταξύ δάσους και δασικής έκτασης. Αυθαίρετη μεταβολή προς το χειρότερο ακόμα και των συζητήσιμων κριτηρίων με τα οποία γίνονται οι χαρακτηρισμοί αυτοί. Με αντίστοιχους νόμους, το 1979 αποχαρακτηρίστηκαν 25 εκατομ. και το 1987 45 εκατομ. στρέμματα δάσους.
 • Η δυνατότητα που παρέχεται μέσω νόμων στον Υπουργό ή το Γραμματέα Περιφέρειας να εξαιρεί της αναδάσωσης τμήμα καμένου δάσους είναι η βάση για μελλοντικούς εμπρησμούς.
 • Η δια νόμου αναγνώριση ιδιοκτησίας σε καταπατητές δημόσιας γης (μαζί και δάσους) έναντι καταβολής προστίμου, διαιωνίζει την καταπάτηση δασών.
 • Η διαιώνιση του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης αποτελεί κίνητρο για καταπατήσεις και εμπρησμούς δασών. Η αντιμετώπισή του για άλλη μια φορά εξαιρέθηκε από το Χωροταξικό Σχέδιο της χώρας, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Ρόδου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ουσιαστική προστασία των δασών, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και την παρεμπόδιση της καταπάτησής τους. Θα συμμετέχει επίσης σε όλες τις προσπάθειες αναδάσωσης όπως έπραξε μέχρι σήμερα. Καλούμε όσους πιστεύουν στην ανάγκη συνεχούς αγώνα, όσους δεν θέλουν καμία γωνιά της χώρας να ξαναζήσει το φετινό εφιάλτη να πλησιάσουν το Σύλλογο.

 

΄Αλλα θέματα με τα οποία  ασχολήθηκε ο Σύλλογος ήσαν:

 • Η εμφάνιση της πόλης της Ρόδου.
 • Οι  υδάτινοι πόροι.
 • Τα σκουπίδια στις παραλίες.
 • Οι υπαίθριες διαφημίσεις-Γιγαντοαφίσες.
 • Τα αδέσποτα ζώα.
 • Το αποχετευτικό σύστημα του νησιού.
 • Η ρίψης μπαζών σε ανοικτούς χώρους (πρανή δρόμων).
 • Πυρηνική ενέργεια σταθμός Αkuyuu Τουρκία.
 • Γήπεδα ποδοσφαίρου στο Φυτώριο Ρόδου.