Tuesday, June 18, 2019
Home / Διαχείριση Απορριμμάτων / Διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Την Παρασκευή 26.6.2009 πραγματοποιήθηκε  ημερίδα για την «ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων».  Η ημερίδα διοργανώθηκε από κοινού το ΤΕΕ -Τμ. Δωδεκανήσου και η ΤΕΔΚ Δωδ/σου. Ομιλητές ήσαν  τεχνικοί επιστήμονες και πανεπιστημιακοί, ειδικοί στο θέμα της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), καθώς και ο Δ/ντής της ΔΕΚ Ρόδου κ. Γ. Υψηλάντης. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Ρόδου παρακολούθησε την εκδήλωσή με εκπρόσωπό του.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας εκτέθηκαν όλες οι πλευρές του σοβαρού και σύνθετου προβλήματος των ΑΣΑ και οι τρόποι αντιμετώπισής του, που μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

■ Η διαχείριση των ΑΣΑ δεν είναι τεχνικό αλλά βαθειά κοινωνικό ζήτημα

■ Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι να παράγουμε λιγότερα απόβλητα.

■ Αν δεν καταφέρουμε να παράγουμε λιγότερα οπωσδήποτε να μειώσουμε την ποσότητα που καταλήγει σε ταφή.

■ Ο περιορισμός των αποβλήτων σχετίζεται και με την παραγωγή των προϊόντων δηλ. με τη βιομηχανία.

■ Το σχέδιο διαχείρισης πρέπει:να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό, να είναι ασφαλές για τη δημόσια υγεία, να είναι οικονομικά βιώσιμο (τουλάχιστον για 20-25 χρόνια), να έχει ευρεία κοινωνική υποστήριξη, δηλαδή να έχει πεισθεί η τοπική κοινωνία.να εξασφαλίζει τοπική υλοποίηση και προσωπική συμμετοχή των κατοίκων.

Η επεξεργασία των ΑΣΑ πρέπει να έχει ως στόχους:
– Τη μείωση του όγκου των αποβλήτων και άρα αύξηση της ζωής του ΧΥΤΑ
– Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
– Την ανάκτηση υλικών και ενέργειας
Τη συμβολή στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής (άσχετα με το πόσο μικρή είναι η Ρόδος)

Τονίστηκε επιγραμματικά ότι υπάρχουν δύο κύριοι δρόμοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ : επένδυση σε εξοπλισμό δηλ. σε  μονάδες επεξεργασίας ή  επένδυση σε συνειδήσεις που σημαίνει διαλογή στη πηγή.

Δυστυχώς οι Δήμαρχοι του νησιού που παραβρέθηκαν, πλην λίγων εξαιρέσεων, απεχώρησαν σύντομα δείχνοντας έτσι  πόσο σοβαρό θεωρούν το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ο Δήμαρχος Ροδίων στο χαιρετισμό του δήλωσε ότι η ημερίδα αυτή έπρεπε να είχε γίνει 3-4 χρόνια πριν και ότι όλοι οι Δήμαρχοι του νησιού έχουν συμφωνήσει για τη θερμική επεξεργασία των ΑΣΑ και ήδη εκπονείται η μελέτη.

 

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος πιστεύει ότι:

1. Η διαχείρισης των ΑΣΑ είναι κατ’ εξοχήν κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα μεγάλης σοβαρότητας. Γι αυτό απαιτείται πλατιά και λεπτομερής ενημέρωση των δημοτών.

2. Οι δημότες της πόλης και του νησιού αγνοούν τελείως το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, ποιες οι επιπτώσεις του και ποιες εναλλακτικές δυνατότητες και πολιτικές υπάρχουν. Για την έλλειψη ενημέρωσης υπεύθυνη είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι το ΤΕΕ όπως υπαινίχθηκε ο Δήμαρχος Ροδίων.

3. Το κόστος ανέγερσης σταθμού επεξεργασίας είναι πολύ μεγάλο (δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία). Αν γίνει με συμβάσεις παραχώρησης ή ΣΔΙΤ τότε θα έχουμε μια ιδιωτική επιχείρηση, ανάλογη με την Hochtief που εκμεταλλεύεται το νέο αερολιμένα της Αθήνας ή τις εργοληπτικές εταιρίες που διαχειρίζονται την Αττική οδό. Με παρόμοιο τρόπο μια ιδιωτική εταιρία αποφασίζει για τα τέλη καθαριότητας που θα επιβαρύνουν τα νοικοκυριά του νησιού.

4.  Τα τέλη καθαριότητας αναμένεται να αυξηθούν και μάλιστα θεαματικά, για να αποπληρωθεί το κόστος κατασκευής της μονάδας. Ούτε όμως γι αυτά δόθηκαν εκτιμήσεις.

5. Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσίασε ο Δ/ντής της ΔΕΚΡ ο σταθμός θα δέχεται τα απόβλητα μετά από διαλογή του γυαλιού, αλουμινίου και χαρτιού. Στην περίπτωση αυτή μπαίνουν δύο ερωτήματα: α) Αν τα εναπομένοντα απόβλητα επαρκούν για να συντηρηθεί ο σταθμός θερμικής επεξεργασίας. β) Αν τα απόβλητα αυτά μπορούν να τύχουν άλλης επεξεργασίας ή και ταφής σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), οπότε περιττεύει η ύπαρξη του σταθμού.

Ο Σύλλογος θεωρεί απαραίτητη την άμεση ενημέρωση των κατοίκων του νησιού και συζήτηση μαζί τους. Αυτοί θα αναλάβουν την οικονομική επιβάρυνση και είναι αυτοί που πρέπει να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της τελικής λύσης για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό είναι επείγον καθήκον της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ