Tuesday, June 18, 2019
Home / Διαχείριση Απορριμμάτων / Εργοστάσιο καύσης στη Ρόδο.

Εργοστάσιο καύσης στη Ρόδο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 

Ο Δήμαρχος Ροδίων   ανέφερε  στο Δημοτικό Συμβούλιο  ότι προχωρά η κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριμμάτων ή εργοστασίου ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, όπως συχνά ονομάζεται. Ο Σύλλογός μας φρόντισε να ενημερωθεί από τον Διευθυντή της ΔΕΚΡ κ. Γ. Υψηλάντη γενικά για το θέμα, επειδή θεωρεί το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό για την πόλη και το νησί.

ΠΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ; 

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου θεωρεί τα παρακάτω ως τους κύριους άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί μια πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων.  Κεντρικός στόχος πρέπει να είναι ο δραστικός περιορισμός του όγκου των αποβλήτων μέχρις ότου αυτός πρακτικά μηδενιστεί, μετά από έναν αριθμό ετών. Οι ευθύνες για την επίτευξη του στόχου αυτού βαραίνουν σε διαφορετικό ποσοστό όλους όσοι παράγουν και χρησιμοποιούν τα προϊόντα. Έστω και με τα σημερινά δεδομένα η κατάσταση στη χώρα μας μπορεί και πρέπει να αλλάξει και μάλιστα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς:

1. προηγείται η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και η μείωση παραγωγής αποβλήτων. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε στη χρήση καθαρών τεχνολογιών με τις οποίες μειώνεται η χρήση επικίνδυνων πρώτων υλών, παραπροϊόντων και αποβλήτων.

2. ακολουθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. Όχι συσκευασίες μιας χρήσης αλλά επιστρεφόμενες. Π.χ. επιστρεφόμενα μπουκάλια γάλακτος, αναψυκτικών, κ.τ.λ. Επίσης πάνινες τσάντες αντί πλαστικής  σακούλας μιας χρήσης.

3. Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Η διαλογή στην πηγή εξασφαλίζει τον καλύτερο και πλέον αδάπανο τρόπο διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών, αφού η διαλογή γίνεται από τους χρήστες στην κατοικία ή στο χώρο εργασίας αμέσως μετά το στάδιο της κατανάλωσης των προϊόντων. Με τη διαλογή στην πηγή ενισχύεται το αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής του πολίτη.

4. Τέλος για τα οργανικά υλικά (αποφάγια, φυτικά υπολείμματα) πρέπει να προωθηθεί η κομποστοποίηση (επεξεργασία παρουσία οξυγόνου) ή η αναερόβια επεξεργασία (επεξεργασία χωρίς παρουσία οξυγόνου). Πέρα από το ότι αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία της ΕΕ, τέτοιες επεξεργασίες συμβάλλουν επίσης στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ;          

Είναι γεγονός ότι σήμερα δύο επιλογές υπάρχουν: η καύση ή η ολοκληρωμένη διαχείριση.     

Ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι: έχει γίνει μελέτη σκοπιμότητας για την οικονομική βιωσιμότητα του εργοστασίου;Είναι επαρκής για τη λειτουργία του εργοστασίου η ποσότητα των παραγομένων στερεών αποβλήτων του νησιού, ειδικά τους χειμερινούς μήνες; Αν όχι που θα βρεθεί η απαραίτητη ποσότητα;

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου θεωρεί ότι: Καμία απόφαση δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να ληφθεί τουλάχιστον πριν απαντηθούν ξεκάθαρα και με κάθε λεπτομέρεια ζητήματα που αφορούν το οικονομικό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κάθε μεθόδου.

1. Το οικονομικό κόστος : Ποια θα είναι η αύξηση της μηνιαίας επιβάρυνσης των δημοτών του νησιού, μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου; Η κατασκευή του εργοστασίου καύσης θα γίνει με Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με κόστος που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα είναι τουλάχιστον 100 εκατ. € ; Εάν έτσι έχουν τα πράγματα τότε ασφαλώς η επένδυση θα αποπληρωθεί από τη τσέπη των δημοτών, όπως έχει γίνει με όλα τα ανάλογα έργα.

2.  Η μόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί το άλλο καίριο ζήτημα που σχετίζεται με το εργοστάσιο καύσης.  Από την επεξεργασία θα παράγονται μεταξύ άλλων διοξίνες και στο στερεό υπόλειμμα (τέφρα) θα υπάρχουν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες. Τι θα γίνει με αυτά; Η τοξική τέφρα δεν θα απαιτεί έναν χώρο ταφής; Ποιος είναι αυτός;Ποιοι θα είναι οι θεσμοθετημένοι φορείς και διαδικασίες μέσω των οποίων θα γίνεται τακτικός αυστηρός έλεγχος της λειτουργίας του εργοστασίου και των εκπομπών του; Το εργοστάσιο θα ανεγερθεί στο χώρο του σημερινού ΧΥΤΑ. Έχουν άραγε μελετηθεί οι άνεμοι, ώστε τα αέρια της καπνοδόχου σε καμία περίπτωση να μην κατευθύνονται σε κατοικημένες περιοχές του βορείου τριγώνου του νησιού;

Οι παραπάνω επιφυλάξεις και  ερωτήματα νομίζουμε ότι θα έπρεπε να είχαν ήδη απαντηθεί  από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έστω και τώρα όμως οι Δήμαρχοι του νησιού θα πρέπει αναλυτικά να ενημερώσουν την κοινή γνώμη και να εξηγήσουν πειστικά τους λόγους που οδηγούν στη λύση αυτή και γιατί απορρίπτεται η ανακύκλωση.