Tuesday, June 18, 2019
Home / Οικολογία / Μεταλλαγμένα / Μεταλλαγμένα Προϊόντα

Μεταλλαγμένα Προϊόντα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑGROTIKA 1/2/2004

Η ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΖΩΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

                                                             ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ”

Εμείς οι εκατοντάδες εκπρόσωποι και μέλη κοινωνικών φορέων παραγωγικών,  αγροτικών, καταναλωτικών, περιβαλλοντικών, αυτοδιοικητικών, πολιτιστικών, υγείας και εκπαίδευσης,  με το παρόν κείμενο πού συνυπογράφουμε εκφράζουμε :

Α) ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ για το γεγονός ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και τα μεταλλαγμένα προιόντα βρίσκονται προ των πυλών ελεύθερης εισόδου και καλλιέργειας στις περιοχές της Ευρωπαϊικής Ένωσης. Οι πολυεθνικές παραγωγής και διακίνησής των μεταλλαγμένων, αναζητώντας νομικές ρυθμίσεις απελευθέρωσης της διεθνούς εμπορίας τους, πιέζουν μέσω των ΗΠΑ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες χώρες να άρουν τα εμπόδια εισαγωγής τους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδικάζεται στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο το αίτημα περιφερειών και χωρών της ΕΕ (Αυστρία) να προστατεύσουν τη γεωργία, τους καταναλωτές και το περιβάλλον από την εισβολή των μεταλλαγμένων. Παρακάμπτεται η κοινοτική αρχή της επικουρικότητας και το δικαίωμα των τοπικών δημόσιων αρχών και κοινωνιών να ασκούν το δικαίωμα της επιστημονικής αξιολόγησης των κινδύνων και την κατοχυρωμένη αρχή της προφύλαξης.

Β) AΡΝΟΥΜΑΣΤΕ:

την κερδοφορία μιάς ομάδας πολυεθνικών εταιρειών μεταλλαγμένων πού με το πατεντάρισμά τους μετατρέπουν την παγκόσμια κληρονομιά του γενετικού υλικού σε ιδιοκτησία τους, να τίθεται ως προτεραιότητα σε παγκόσμιο και τοπικό  επίπεδο έναντι των δικαιωμάτων της ασφάλειας και της επιβίωσης των λαών και τοπικών κοινωνιών, του αναφαίρετου δικαιώματος των πολιτών όλου του κόσμου να επιλέγουν να μη παράγουν και να μην καταναλώνουν μεταλλαγμένα προιόντα. Να μη γίνουμε πειραματόζωα των Πολυεθνικών εταιρειών της  βιοτεχνολογίας.

Γ)  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Tων αγροτών και παραγωγών να χρησιμοποιούν καθαρούς σπόρους και ζωοτροφές και να παράγουν ασφαλή και πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα, παραδοσιακά, βιολογικά,  ονομασίας προέλευσης,  συμβατικά προϊόντα και τρόφιμα ολοκληρωμένης παραγωγής. Η καλλιέργεια και η διακίνηση μεταλλαγμένων προϊόντων απειλούν με επιμόλυνση τις βιολογικές και τις παραδοσιακές, αλλά και τις συμβατικές καλλιέργειες.  Ταυτόχρονα, δεν διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη παραγωγή των άλλων ποιοτικών προϊόντων και επιπλέον μακροχρόνια υπάρχει ο κίνδυνος της εξάρτησης των παραγωγών και της μονοπωλιακής κυριαρχίας των μεταλλαγμένων (ΓΤΟ).

Των καταναλωτών  στην ενημέρωση και στο να επιλέγουν ποιοτικά μη μεταλλαγμένα προϊόντα με μηδενικά ποσοστά επιμόλυνσης, σε συνθήκες δημοκρατίας και διαφάνειας,  παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών της ΕΕ απορρίπτει τα μεταλλαγμένα.

Των συλλογικών φορέων των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας και των δημόσιων αρχών να προστατεύουν με τις αρχές της πρόληψης, προφύλαξης και επικουρικότητας τη δημόσια υγεία, τη γεωργία και το περιβάλλον. Της θεσμοθέτησης ένός συστήματος ελέγχων και ποινών, το οποίο θα αποδίδει στις εταιρίες παραγωγής και διακίνησης μεταλλαγμένων την οικονομική ευθύνη και το κόστος για οποιαδήποτε βλάβη προκαλέσουν, είτε οικονομική, είτε περιβαλλοντική, είτε στην υγεία μας.

Των επόμενων γενεών να κληρονομήσουν τη βιοποικιλότητα σπόρων και των φυτικών και ζωικών ειδών. Με τη διασπορά των μεταλλαγμένων στο περιβάλλον, διακυβεύεται η διατροφική ασφάλεια των επόμενων γενεών καθώς και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αειφορία όλου του πλανήτη. Η σήμανση γίνεται δεκτή μόνο ως μηχανισμός απόσυρσης και όχι ως μηχανισμός αναγνώρισης της ελεύθερης διακίνησης των μεταλλαγμένων (ΓΤΟ)

Δ) ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ να πάρουν θέση ως θεσμοί αυτοδιοίκησης ασκώντας το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους και αφού θέσουν σε δημόσια συζήτηση το θέμα (σε ανοιχτές στους πολίτες συνεδριάσεις συμβουλίων), να αποφασίσουν:

1. Να κηρύξουν άμεσα τις περιοχές ευθύνης τους ζώνες ελεύθερες από παραγωγή και ως ανεπιθύμητη τη διακίνηση μεταλλαγμένων, με βάση το πρωτόκολλο της Καρθαγένης για το δικαίωμα της βιοασφάλειας και προστασίας της βιοποικιλότητας, πού καταρχήν εγκρίθηκε  από την ΕΕ και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή.

Να ταχθούμε “με τους πολίτες  πάνω από τα κέρδη των πολυεθνικών”.

2. Να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους αυτή έως αρχές Απριλίου του  2004 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τους ζητήσουν να συνεχίσουν το πάγωμα των εισαγωγών και να προχωρήσουν άμεσα σε νομοθετικές ρυθμίσεις ελέγχου των μεταλλαγμένων και άσκησης του δικαιώματος των χωρών και των τοπικών κοινωνιών να απαγορεύουν τα μεταλλαγμένα σε κάθε επίπεδο παραγωγής και κατανάλωσης, με εκχώρηση αρμοδιοτήτων και μέσων ώστε να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε περίπτωση κινδύνων πού απειλούν την δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την τοπική ποιοτική παραγωγή, τον πολιτισμό και την παράδοση και ηθική των λαών και των τοπικών κοινωνιών.

Ε)  Ζητάμε από την Κυβέρνηση (και από τα συναρμόδια Υπουργεία Γεωργίας,  Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ) σε συνεργασία με τα κινήματα των πολιτών και των φορέων, την επιστημονική κοινότητα και τους θεσμούς της χώρας μας και της Ευρωπαικής Ενωσης να θωρακίσουν την Ελληνική τοπική ποιοτική παραγωγή και τη δημόσια υγεία.

ΣΤ)  ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ υποστήριξης του αγώνα μας καί να συμμετάσχουν με παρεμβάσεις στο Ελληνικό και Ευρωπαικό κοινοβούλιο και προς όλες τις δημόσιες αρχές, για να μην περάσουν τα μεταλλαγμένα και να ενισχυθούν τα ποιοτικά και τοπικά προιόντα.

Ζ)  Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων:

1.  Η Πανελλαδική σύσκεψη κηρύσσει τον μήνα ΑΠΡΙΛΗ ως μήνα Ελληνικής και Πανευρωπαικής δράσης κατά των μεταλλαγμένων και υπεράσπισης των ποιοτικών τοπικών προιόντων

2. Εξουσιοδοτεί την Πανθεσσαλική συντονιστική Επιτροπή ως πρωτοβουλία για την Πανελλαδική Δικτύωση να οργανώσει εντός του Φεβρουαρίου συναντήσεις συσκέψεις για ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με την ΠΑΣΕΓΕΣ, ΟΠΕΓΕΠ, ΕΦΕΤ με τη συμμετοχή και  Ομοσπονδιών Παραγωγών, Καταναλωτών και κεντρικών φορέων.

3. Καλεί τη Πανθεσσαλική συντονιστική επιτροπή να οργανώσει προκαταρκτική σύσκεψη στη Θεσσαλία (Λάρισα) την 28/3/2004 11.30 πμ με συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις περιοχές της χώρας, με θέματα:

α. Επίσκεψη πρώτη εβδομάδα του  Απριλίου για διαβίβαση του παρόντος ψηφίσματος στη νέα πολιτική ηγεσία, των Υπουργείων Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης καί στο προεδρείο της βουλής.

β. Οργάνωση της Πανελλαδικής Εκδήλωσης – Συνέλευσης Φορέων και πολιτών στο Πολυτεχνείο της Αθήνας  (παραμονή εισαγωγής  μεταλλαγμένων) 17/4/2004  11.30 πμ,  με θέμα:

Αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών δράσης και συντονισμός (συγκρότηση ανοιχτής επιστημονικής ομάδας, κοινής νομικής επιτροπής, ομάδας συντονισμού και λειτουργίας site και των δράσεων των  τοπικών Ελληνικών και Ευρωπαικών Δικτύων κοινωνικοοικονομικών φορέων κατά των μεταλλαγμένων και για την υπεράσπιση των ποιοτικών και τοπικών προιόντων και τροφίμων.

 4. Καλούνται τα τοπικά Δίκτυα και κινήσεις κοινωνικών φορέων , οι επιστημονικοί φορείς και τα συνεργαζόμενα κεντρικά Δίκτυα φορέων, να αποστείλουν τους εκπροσώπους τους πού θα συμμετάσχουν στην Προπαρασκευαστική Πανελλαδική σύσκεψη στη Θεσσαλία και στις άλλες ομάδες και ενέργειες συντονισμού της δράσης μας (ανοιχτή επιστημονική ομάδα, κοινή νομική επιτροπή, ομάδα συντονισμού και λειτουργίας site ), καθώς και τις προτάσεις τους, στο  email και τα τηλ/φαξ της Πανθεσσαλικής Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων και Πολιτών.

 5. Τέλος καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες συναγωνιστές στο Πανελλαδικό Δίκτυο να περιφρουρήσουν την ενότητα, αυτονομία, τις αρχές δεοντολογίας και την αλληλεγγύη πού καταχτήθηκε στη δημιουργική δράση του κινήματός μας.