Tuesday, June 18, 2019
Home / Παραλίες / Οι θίνες της παραλίας Απολλακιάς
Οι θίνες της παραλίας Απολλακιάς

Οι θίνες της παραλίας Απολλακιάς

Η εκτεταμένη παραλία της Απολακκιάς και η δυτική πλευρά του ισθμού στο Πρασονήσι διέθετε  μέχρι πριν λίγα χρόνια ένα μεγάλο αριθμό θινών που αποτελούσαν εκτεταμένο χαρακτηριστικό οικοσύστημα της περιοχής με έκταση 110 εκτάρια περίπου (1εκτ.=10 στρέμματα). Θίνες είναι οι αμμόλοφοι που σχηματίζονται από την αργή φυσική συσσώρευση άμμου στις παραλίες και τις ερήμους. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων άμμου από τις θίνες κυρίως του βόρειου τμήματος της παραλίας της Απολακκιάς από ιδιώτες. Η άμμος μεταφερόταν με χωματουργικά μηχανήματα πρώτα σε υπαίθρια έκταση της περιοχής, ώστε να μη κινούνται υποψίες, και από εκεί με φορτηγά σε μάντρες υλικών οικοδομών του νησιού.Η παράνομη, συστηματική αμμοληψία και η επακόλουθη καταστροφή των θινών της παραλίας είχε απασχολήσει το Σύλλογό μας επανειλημμένα τα τελευταία  χρόνια.

Ελπίζαμε ότι το φαινόμενο αυτό είχε σταματήσει αλλά όπως αποδεικνύεται οι φυσικοί αμμόλοφοι της παραλίας αποτελούν την εύκολη λύση όποτε υπάρχει ανάγκη για άμμο θάλασσας, για οικοδομικές και γενικές εργασίες στο νησί. Μια ακόμα πιο σοβαρή διαπίστωση είναι ότι δυστυχώς καμία τοπική αρχή ή φορέας δεν κατανοεί  σημασία τους και δεν προστατεύει το περιβάλλον και κανένας από τους δράστες δεν έχει διωχθεί αυτεπάγγελτα αλλά ούτε καν ενοχληθεί. Τα παρακάτω ερωτήματα έχουν τεθεί επανειλημμένα σε διάφορες αρχές του νησιού χωρίς όμως ουσιαστικά να δοθεί απάντηση, αφού η μία αρχή παραπέμπει στην άλλη:

* Υπάρχει φορέας που διαχειρίζεται (ελέγχει και προστατεύει) τους αμμο-λόφους της Απολακκιάς; Ποιός είναι αρμόδιος γι’ αυτό;

* Απομακρύνθηκαν πολλές δεκάδες φορτηγά με άμμο στις αρχές του 2007 για εργασίες του Δήμου Νότιας Ρόδου;

* Μεταφέρθηκαν ποσότητες άμμου σε άλλες κοινότητες του Δήμου την άνοιξη του 2007 (Μάϊος – Ιούνιος); Η άμμος των θινών δεν είναι δωρεάν οικοδομικό υλικό που μπορούν να εκμεταλλεύονται κάποιοι επιτήδειοι, αλλά φυσικοί σχηματισμοί εξαιρετικά πολύτιμοι για την ισορροπία της φύσης της περιοχής.Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, περισσότερο από κάθε άλλον, η προστασία των θινών θα έπρεπε να ενδιαφέρει το Δήμο και τους κατοίκους της περιοχής, κι αυτό γιατί:

● Η ζώνη των θινών απορροφά την ενέργεια των κυμάτων και προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση, η οποία ήδη αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της ΒΔ ακτής του νησιού.

● Οι θίνες αποτελούν μνημείο της φύσης, για τη δημιουργία των οποίων χρειάστηκαν πολλές εκατοντάδες χρόνια. Παίζουν σοβαρό ρόλο στην ισορροπία του οικοσυστήματος της παραλιακής ζώνης, εμποδίζοντας τη  άμεση προσβολή από τους θαλασσινούς ανέμους των εκτάσεων πίσω απ’ αυτές. Έτσι περιορίζεται ορμή του ανέμου και  η μεταφορά του αλατιού της θάλασσας στις καλλιέργειες. Να σημειωθεί ότι και η απομάκρυνση της άμμου των θινών από αγρότες της περιοχής για την απόκτηση καλλιεργήσιμου εδάφους, δημιουργεί «φτωχά» χωράφια με αμμώδες έδαφος. Η εντατική χρήση λιπασμάτων δεν καθιστά το έδαφος εύφορο. Απλώς το αχρηστεύει με τα νιτρικά άλατα, τα οποία πλέον έχουν εισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα στις περισσότερες πεδινές εκτάσεις της περιοχής (π.χ. Κατταβιά).

● Οι θίνες αποτελούν ιδιαίτερο βιότοπο με χαρακτηριστική πανίδα και χλωρίδα. Οι θαλασσόκεδροι (Juniper), τα σχίνα (Pistacia lentiscus), οι μυρτιές (myrtus communis) και άλλοι θάμνοι συγκρατούν την άμμο και σταθεροποιούν το έδαφος. Aποτελούν επίσης σημαντικό στοιχείο για την ύπαρξη των θαλασσίων χελωνών (Caretta caretta).

● Αποτελούν τοπίο με μοναδική φυσιογνωμία που χαρακτηρίζει (όπου  βέβαια διατηρείται) τις ακτές της νότιας Ρόδου. Η φυσιογνωμία αυτή κυρίως είναι που κάνει ελκυστική την περιοχή στους επισκέπτες.

● Σχεδόν το σύνολο της περιοχής της παραλίας της Απολακκιάς περιλαμβάνεται στην περιοχή Φύση (Natura) 2000 (προτεινόμενη τοποθεσία GR 421006) όπου δραστικές ενέργειες, όπως η αμμοληψία, απαγορεύονται.Η συγκρότηση του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) της περιοχής Natura 2000 όσο το δυνατόν γρηγορότερα θα αποτελέσει το πρώτο σοβαρό βήμα για την προστασία μεταξύ άλλων και των θινών της παραλίας Απολακκιάς. Ο Φ. Δ. αυτός είναι αρμόδιος για την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και προστασίας. Οι Δήμοι της περιοχής καθώς και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχουν κυρίως την ευθύνη να πιέσουν για τη δημιουργία του Φ.Δ. γεγονός που αποτελεί  νομική και πολιτική υποχρέωση του Ελληνικού κράτους βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος έχει προσπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν να προστατεύσει τις θίνες. Μέλη του έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία (!) στην προσπάθειά τους αυτή. Στα νόμιμα πλαίσια και στο μέτρο των δυνατοτήτων του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και ελπίζει στην υποστήριξη και άλλων πολιτών για να σταματήσει η ολοκληρωτική καταστροφή των θινών.