Saturday, December 15, 2018
Home / Δράσεις / Παγκοσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 05.06.2009

Παγκοσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 05.06.2009

Τα προβλήματα του περιβάλλοντος κατέχουν πλέον εξέχουσα θέση στο ενδιαφέρον των ανθρώπων ολόκληρου του πλανήτη. Φυσικά υπάρχουν ποικίλες οπτικές γωνίες ανάλογα με την ενημέρωση, την ευαισθησία και βέβαια  τις ποικίλες ανάγκες και τα διαφορετικά συμφέροντα κάθε ομάδας πληθυσμού. Το περιβάλλον απασχολεί τους ανθρώπους των πόλεων, της υπαίθρου, τους απλούς εργαζόμενους αλλά και τους επιχειρηματίες.

Για άλλους είναι πηγή και πλαίσιο ζωής, άλλοι όμως διαβλέπουν στο περιβάλλον ευκαιρία εκμετάλλευσης και κέρδους. Περιμένουμε να δούμε το ακριβές περιεχόμενο της «πράσινης επιχειρηματικότητας» και αν θα υπάρξει όφελος για τους απλούς εργαζόμενους και καταναλωτές.  Από όποια πλευρά κι αν το δούμε, ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η εξασφάλιση φθηνής, καθαρής και άφθονης ενέργειας, επάρκειας γλυκού νερού, διατήρησης των δασών και της βιοποικιλότητας είναι τεράστιας σπουδαιότητας για όλα τα ζωντανά πλάσματα, για το μέλλον της ζωής στον πλανήτη.

Πρόκειται για ζητήματα εξαρτημένα το ένα από το άλλο με πολύπλοκους δεσμούς. Αποτελούν πλέον όχι απλώς επιστημονικά θέματα αλλά ζητήματα με έντονες οικονομικές και  κοινωνικές διαστάσεις και γι’ αυτό με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Στην Ελλάδα η κλιματική αλλαγή και το ενεργειακό, είναι σημαντικά προβλήματα. Υπάρχουν όμως και τα «ενδημικά» προβλήματα όπως, το κυκλοφορικό των πόλεων, η εκτός σχεδίου δόμηση, η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού, τα αστικά στερεά και υγρά απόβλητα (απορρίμματα – αποχετεύσεις).

Όλα αυτά έχουν φθάσει πλέον σε σημείο που να  απαιτούν άμεσες και μόνιμες λύσεις.   Στη Ρόδο πιστεύουμε ότι το ενεργειακό, η εκπόνηση και εφαρμογή χωροταξικού σχεδίου και τα αστικά στερεά απόβλητα αποτελούν τρία ζητήματα που αφορούν ολόκληρο το νησί. Θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί πολλά χρόνια πριν γι’ αυτό τώρα έχουν πρώτη προτεραιότητα. Δυστυχώς η Δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση (ΤΑ) μας πείθουν ότι έχουν την ίδια  γνώμη.

Το ενεργειακό ταλανίζει το νησί σχεδόν 20 χρόνια. Το θέμα δεν περιορίζεται στην κατασκευή νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού. *Περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, στις οικιακών συσκευών και σε κάθε είδους μηχάνημα. *Περιλαμβάνει την εισαγωγή των ήπιων μορφών ενέργειας η οποία καθυστερεί, ενώ ο τρόπος εφαρμογής τους αφορά μόνο μεγάλες εταιρίες και όχι απλούς καταναλωτές. *Αφορά επίσης την εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές και αλλού. Δεν έχουν προωθηθεί με συγκεκριμένα μέτρα τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ πριμοδοτούνται με φοροελαφρύνσεις μεγάλου κυβισμού ενεργοβόρα ι.χ.

Η ανυπαρξία χωροταξικού σχεδίου στο νησί *διαιωνίζει την οικιστική διασπορά μέσω της διογκούμενης «εκτός σχεδίου δόμησης», με αποτέλεσμα την επέκταση δικτύων, δρόμων, αποψίλωσης της βλάστησης και τελικά αλλοίωσης του τοπίου. Η σπατάλη γεωργικής και δασικής γης είναι μία ακόμα σοβαρή συνέπεια.* Διατηρεί την ανάμιξη χρήσεων (κατοικία, κοντά σε βιοτεχνίες, γεωργία, κ.τ.λ. )* Ευνοεί την ανάπτυξη παρόδιων χρήσεων. Οδικοί άξονες φορτίζονται με βιοτεχνίες, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα μέχρι και περίπτερα. Αυτά αυξάνουν την τοπική κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα ατυχήματα.

Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) αποτελούν οξύ, επιδεινούμενο θέμα. Οι ανεξέλεγκτες χωματερές πρέπει να είχαν κλείσει προ πολλού. Η μείωση των απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο που πρέπει να γίνει με μείωση των συσκευασιών και διάδοση των επαναχρησιμοποιούμενων. Άμεση οργάνωση της ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή. Όχι προσφυγή στην «θερμική επεξεργασία ΑΣΑ», δηλ. την καύση.

Στην πόλη της Ρόδου η εφαρμογή επικαιροποιημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), το κυκλοφοριακό και τα αστικά στερεά απόβλητα αποτελούν κατά την άποψη του Συλλόγου μας τα σοβαρότερα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τους πολίτες και  τη Δημοτική αρχή.  Το Γ. Π. Σ. της πόλης, του οποίου η πρώτη φάση είχε γίνει κατ’ αρχήν δεκτή στο ΔΣ, δεν προχώρησε (άγνωστο γιατί) και ανατέθηκε εκ νέου. Επείγει η θέσπιση ΓΠΣ ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η ορθή αναδιάταξη δημοσίων λειτουργιών. Δεν είναι δυνατόν το ΔΣ σε μια ή δύο συνεδριάσεις του να αποφασίζει χωρίς εισήγηση ειδικών και υπό την πίεση επαγγελματικών ομάδων.  Ο περιορισμός και απομάκρυνση των χώρων διασκέδασης από την παλιά πόλη θα πρέπει να προβλεφθεί από το ΓΠΣ. Πρέπει να προωθηθεί με επιμονή η θέσπιση του Ειδικού Προεδρ. Διατάγματος για την παλιά πόλη, ώστε να συγκρατηθεί ο μόνιμος πληθυσμός και να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της. Μετάθεση λειτουργιών εκτός κέντρου (σταθμός λεωφορείων, κ.α)

Το κυκλοφοριακό δεν είναι απλό θέμα χώρων στάθμευσης στο κέντρο. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος επιμένει ότι η λύση είναι η προώθηση δημόσιας συγκοινωνίας και αποθάρρυνση της χρήσης του ι.χ. αυτοκινήτου. Κατασκευή περιμετρικών χώρων στάθμευσης για τους κατοίκους του Β. τριγώνου που έρχονται στην πόλη. Προώθηση  του ποδηλάτου και του περπατήματος με άμεση κατασκευή  δικτύου ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων (πρόβλεψη στο ΓΠΣ). Όχι άλλοι χώροι στάθμευσης στο κέντρο.

Για τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) ισχύουν όσα αναφέραμε προηγουμένως για το θέμα.   Η Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος μας έδωσε την ευκαιρία να θέσουμε για άλλη μια φορά αλλά συνοπτικά αυτά στα οποία νομίζουμε ότι πρέπει να στραφεί η προσοχή των πολιτών και των διοικούντων.