Tuesday, August 20, 2019
Home / Οικολογία / Διάφορα Θέματα / Προβλήματα Περιβάλλοντος

Προβλήματα Περιβάλλοντος

Στις  7 Νοέμβρη 2010 καλούνται οι πολίτες με την ψήφο τους να εκλέξουν τις αιρετές τοπικές Αυτοδιοικήσεις  1ου και 2ου βαθμού.

Οι εκλογές αυτές με το σχέδιο « Καλλικράτης» είναι πράγματι πολύ σημαντικές και σηματοδοτούν μία νέα αρχή στην ιεράρχηση, ταξινόμηση και διαχείριση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν οι νέες Περιφέρειες και οι ενιαίοι Δήμοι.    Όσον αφορά τα θέματα προστασίας περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας και ιδιαίτερα της Ρόδου υπήρξε στασιμότητα και παντελής αποτυχία στην επίλυση τους από τις μέχρι σήμερα τοπικές Αυτοδιοικήσεις της Δωδεκανήσου.

Οι λόγοι  πολλοί και διάφοροι αλλά ο σημαντικότερος όλων είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης, ευαισθησίας και γνώσεων για το περιβάλλον. Εκτός αυτού  η έλλειψη διαθέσιμων πόρων αλλά και η κατακερματισμένη, ανταγωνιστική και ασυντόνιστη αντιμετώπιση των γενικών προβλημάτων από τους αιρετούς μας Άρχοντες συνέβαλαν στην μη αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων.     Οι διαπιστώσεις μας αυτές αποδεικνύονται περίτρανα από τα ίδια τα προβλήματα που διαχρονικά  παραμένουν άλυτα. Ιδού μερικά από αυτά:

1. Το Ενεργειακό

Από τα πλέον σοβαρά προβλήματα της Ρόδου είναι η ενεργειακή ανεπάρκεια που παρατηρείται κάθε χρόνο και εντείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Αδικαιολόγητα καθυστερεί η κατασκευή του νέου ΑΗΣ που θα έδινε κάποια ανάσα στην ολοένα και αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτέλεσμα είναι να λειτουργεί οριακά ο παλιός ΑΗΣ της Σορωνής με τα γνωστά προβλήματα μόλυνσης με τους ρύπους που εκπέμπει καθημερινά.   Ακόμη η απουσία εφαρμογής μιας συνολικά νέας ενεργειακής πολιτικής η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει :α) Οικονομικά κίνητρα για την αγορά και χρήση από τους ιδιώτες  καταναλωτές και επιχειρήσεις των ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας ΑΠΕ, ( ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία κ.ά.) β) Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιωτικές και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, στους ΟΤΑ, στα ξενοδοχεία και σε όλα τα νοικοκυριά γενικώς.

2. Υδάτινοι πόροι –Αποχέτευση

Η έλλειψη του πόσιμου νερού είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή μας και ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου. Αυτό οφείλεται : α) στις περιορισμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων χρόνων β) στην αυξημένη κατανάλωση, ο καθένας από εμάς χρειάζεται πάνω από 250 λίτρα νερού ημερησίως, οι επισκέπτες των πολυτελών ξενοδοχείων καταναλώνουν 400 λίτρα γ) στις πυρκαγιές που είχαμε τελευταία  δ) στις διαρροές των παλιών δικτύων ύδρευσης αλλά και των φραγμάτων και ε) στην υπερκατανάλωση από την υπεράντληση νερού για τις  υδροβόρες καλλιέργειες. Μεγάλη κατανάλωση παρατηρείται και από τις ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις για τους κήπους  τα γκαζόν και τις πισίνες τους.

Το φράγμα του Γαδουρά αναμένεται να δώσει λύση στο πρόβλημα όμως αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση όλων μας για εξοικονόμηση νερού και  την καλύτερη συντήρηση των δικτύων εκ μέρους των Δήμων.    Από την άλλη πλευρά οι πολίτες λόγω της κακής ποιότητας του νερού της βρύσης ή λόγω της ανεπαρκούς ενημέρωσης να καταναλώνουν εκατομμύρια πλαστικές φιάλες νερού το οποίο εκτός των άλλων είναι και αμφιβόλου ποιότητας. Το αποτέλεσμα είναι τα νοικοκυριά να δαπανούν ένα σημαντικό κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού σε εμφιαλωμένο νερό και το περιβάλλον να υφίσταται μια τρομερή ζημιά.

Προβλήματα επίσης αντιμετωπίζει ολόκληρο το νησί στο θέμα της διάθεσης των υγρών αστικών αποβλήτων με συνέπεια την μόλυνση των υδροφόρων οριζόντων, των ρεμάτων  και της θάλασσας. Ο βιολογικός σταθμός της πόλης της Ρόδου λειτουργεί στα όρια του, λόγω της υπερφόρτωσης του.

3. Δάση και πυρκαγιές

Ο δασικός πλούτος της Ρόδου έχει υποστεί τελευταία ανυπολόγιστες ζημιές από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές. Άλλοι λόγοι μείωσης των δασών είναι οι καταπατήσεις και αποψιλώσεις, οι αυθαίρετες χρήσεις ( γεωργικές, κτηνοτροφικές, οικιστικές).

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτεί

α) Ενημέρωση του κοινού με προγράμματα προστασίας, πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών,β) Οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών μεγάλης έκτασης με την συμμετοχή δασολόγων, πυροσβεστών και εθελοντικών ομάδων,γ) Επαρκές εκπαιδευμένο μόνιμο προσωπικό εφοδιασμένο με σύγχρονα μέσα κατάσβεσης,δ) Αυστηρές ποινές και εφαρμογή των νόμων στους αυθαιρετούντες καταληψίες και εμπρηστές. ε) Αλλαγή των δασικών Νόμων που ευνοούν των αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων και επιτέλους την καταγραφή του δασικού μας πλούτου ( το δασολόγιο ).στ) Συστηματικές αναδασώσεις με προστασία των αναδασωμένων περιοχών από την ανεξέλεγκτη βόσκηση.

4. Διαχείριση απορριμμάτων- μπάζα

Το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ( ΑΣΑ) έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις επειδή οι Δήμοι απέτυχαν μέχρι σήμερα  να υιοθετήσουν κάποια βιώσιμη και φιλική οικολογικά  μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων εκτός της απόρριψης των σε «ανοιχτές χωματερές» ή στην καλύτερη περίπτωης σε Χ.Υ.Τ.Α.  Εξάλλου η αύξηση του όγκου των απορριμμάτων αποδεικνύει την αποτυχία της οικονομίας μας, αφού πρώτες ύλες και χρήσιμα υλικά μετατρέπονται σε σκουπίδια ενώ θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Η μόνη αποδεκτή λύση για μας είναι  η ολοκληρωμένη διαχείριση η οποία είναι οικολογικά αποδεκτή και συμφέρουσα οικονομικά. Αυτή η λύση σημαίνει:

1. Πρόληψη και μείωση της  παραγωγής αποβλήτων
2. επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών συσκευασίας που δεν πετιούνται αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ξανά,
3. ανακύκλωση ορισμένων αποβλήτων  με διαλογή στην πηγή  (οικία) του καταναλωτή
4. τέλος για τα οργανικά απόβλητα ( αποφάγια)  κομποστοποίηση. Το υπόλοιπο των απορριμμάτων μετά από όλες τις φάσεις που έχουν προηγηθεί  μπορεί να φθάσει μετά από εύλογο χρόνο το 20% του συνόλου των αποβλήτων και  τότε μπορεί  να διατεθεί για υγειονομική ταφή. Με τη διαλογή στη πηγή και την ανακύκλωση ενισχύεται το αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής του πολίτη.

Με την ίδια λογική πρέπει να προχωρήσει και η ανακύκλωση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) των γνωστών σε όλων μας «μπαζών». Οι μέθοδοι σύγχρονοι διαχείρισης υπάρχουν και εφαρμόζονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Βιώσιμη πόλη

Η πόλη της Ρόδου ιδίως το καλοκαίρι είναι μη βιώσιμη. ‘Άμεσα μέτρα για την δρομολόγηση κάποιων λύσεων δεν έχουν παρθεί ούτε το πολεοδομικό σχέδιο έχει τεθεί  πλήρως σε εφαρμογή.Οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν  προβλήματα όπως:

α) το κυκλοφοριακό χάος με τον μεγάλο όγκο των Ι.Χ  αυτοκινήτων, των πούλμαν,  με τα πεζοδρόμια κατειλημμένα από τα παρκαρισμένα οχήματα.
β) Η σοβαρή έλλειψη χώρων στάθμευσης.
γ) Η υποβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και των πάρκων,  η ηχορύπανση  η καθαριότητα,  η κατάσταση των παραλιών ,οι κάδοι των απορριμμάτων, τα παλιά και ερειπωμένα κτήρια και γενικώς η εμφάνιση της πόλης.
δ) Η έλλειψη δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών που θα έκαναν τη ζωή στην πόλη πιο ευχάριστη για τους κατοίκους και επισκέπτες.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε μία πλατεία ελεύθερη από παρκαρισμένα αυτοκίνητα για να χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους.  Όλα αυτά καθιστούν την ποιότητα της ζωής στην  πόλη της Ρόδου μη βιώσιμη και συντελούν στο να δυσφημείται στο εξωτερικό με τις ανάλογες συνέπειες  στην προσέλκυση  τουριστών υψηλής ποιότητας. Από αυτά τα λίγα που παραθέτουμε  παραπάνω εύκολα μπορεί ο καθένας μας να συμπεράνει ότι τα προβλήματα περιβάλλοντος της Ρόδου  παραμένουν άλυτα εδώ και αρκετά χρόνια. Γι΄ αυτό ισχυριζόμαστε ότι οι προηγούμενες αυτοδιοικήσεις της Δωδεκανήσου απέτυχαν στα θέματα του περιβάλλοντος παντελώς. Πολλά από τα προβλήματα αυτά, εάν όχι όλα, είναι και προβλήματα όλων των νησιών του Ν. Αιγαίου.

Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 για τη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου καλούμεθα να εκλέξουμε  ικανά νέα άτομα με όραμα και γνώσεις αλλά και όρεξη για δουλειά.Η επιλογή είναι καθαρά του Δωδεκανησιακού λαού.