Friday, May 24, 2019
Home / Συνέδρια / 12 Συν. Γενετικά τροποποιημένοι Οργανισμοί

12 Συν. Γενετικά τροποποιημένοι Οργανισμοί

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 12ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία έληξαν οι εργασίες του Συνεδρίου για τα Γενετικώς Τροποποιημένα Προϊόντα, που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα από 17-19 Νοεμβρίου από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων.

Από το Συνέδριο, στο οποίο είχαν εισηγήσεις οι Αθανάσιος Τσαυτάρης, καθ. Γενετικής Α.Π.Θ., Αννούλα Μαυρίδου, Γεωπόνος-Μοριακή Βιολόγος Msc. Phd, Ι. Γερόπουλος, Δασολόγος, Λεων. λουλούδης, καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημ. Κουρέτας, καθ. Φυσιολογίας Θεσσαλικού Παν/μίου, Ελ. Ζούρος, καθ. Γενετικής Παν/μίου Κρήτης, Αν. Κουράκης, καθ. Ιατρικής Α.Π.Θ., προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

1) Δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί απέναντι στις τεχνολογικές εφαρμογές παρά τους κινδύνους που ίσως περικλείουν, με την προϋπόθεση ότι έχουν ερευνηθεί οι εναλλακτικές λύσεις για τις περιπτώσεις που αφορούν στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Καθώς επίσης και ότι θα έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής με την κατάργηση του βιομηχανικού απορρήτου.

2) Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι η μέχρι σήμερα θεσμική προστασία του κοινού έπεται των τεχνολογικών προόδων, η υπάρχουσα νομοθεσία δεν εφαρμόζεται και στην ουσία δεν μπορεί να εξασφαλίσει το κοινό, το οποίο εκτίθεται στην μαζική και ανεξέλεγκτη εισροή μεταλλαγμένων προϊόντων διατροφής, είτε πρωτογενούς παραγωγής είτε μεταποιημένων.

3) Ασκείται ένας ωμός πολιτικός εκβιασμός στις κυβερνήσεις, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και την ανοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για την αποδοχή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ).

4) Αποδείχθηκε με σαφήνεια ότι υπάρχουν απειλές και τεκμηριωμένες αποδείξεις για σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία, παρόλο ότι διακηρύσσεται το αντίθετο και ιδιαίτερα όσον αφορά στο κρίσιμο θέμα της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

5) Στο Συνέδριο αποδείχθηκε ότι η χρήση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων αυξάνονται με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών.

6) Οι Οικολογικές Οργανώσεις θα πρέπει να αγωνιστούν ώστε να ισχύσει στην πράξη η διεθνής συμφωνία του ΜΟΝΤΡΕΑΛ για την αρχή της προφύλαξης. Είμαστε απολύτως αντίθετοι στην εισαγωγή της έννοιας της “κοινωνίας της διακινδύνευσης”, όταν δεν έχουμε συμμετάσχει ως κοινωνία στην απόφαση για την ανάληψη των ευθυνών για τους προτεινόμενους κινδύνους.

7) Το Συνέδριο έδειξε με απόλυτη σαφήνεια και την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση ότι οι διενεργούμενοι τοξικολογικοί έλεγχοι, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη είναι εντελώς ανεπαρκείς και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υπάρξει ανθρώπινα θύματα. Οι ίδιες οι εταιρείες έχουν παραδεχθεί ότι υπήρξαν παραλείψεις και λάθη στα προϊόντα τους, τα οποία κατόπιν απέσυραν.

8) Στο Συνέδριο αποδείχθηκε ότι με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) ο “τρίτος κόσμος” στερείται σημαντικών πόρων από τη φυσική του κληρονομιά, ενώ αυξάνεται η τεχνολογική του απόσταση από το δυτικό κόσμο. Αυξάνεται η εξάρτηση των αγροτών από τις πανίσχυρες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής σπόρων και υψηλής τεχνολογίας. Περιορίζονται οι προοπτικές ανάπτυξης αειφορικής γεωργίας. Αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των μεγάλων και μικρών αγροτών που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο αγροτοτροφικό σύμπλεγμα.

9) Ενώ τεράστια ποσά δαπανώνται για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας της διακινδύνευσης, αγνοούνται οι δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων όπως είναι οι λύσεις που προσφέρει η βιολογική γεωργία. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως οδεύουμε σε ένα σκάνδαλο απρόβλεπτων διαστάσεων που μπροστά του θα ωχριά αυτό των τρελών αγελάδων.

Καβάλα 19 Νοεμβρίου 2000